O projekcie

Projekt “Głęboka termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Olecko” jest realizowany w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Koszty całkowite inwestycji: 7 464 194,02 w tym dofinansowanie: 5 224 935,80 zł.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji 6 budynków jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Olecko:

  • Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Gąskach,
  • Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich,
  • Szkoła Podstawowa w Judzikach,
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku,
  • Szkołą Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.

Realizatorem projektu jest Urząd Miejski w Olecku. Budynki przeznaczone na działalność oświatową zostaną poddane kompleksowej modernizacji energetycznej. Modernizacja energetyczna w zależności od potrzeb obejmować będzie w szczególności takie działania jak docieplenie ścian zewnętrznych, ścian poniżej gruntu, dachu, stropu, stropodachu. Wymieniona zostanie stolarka okienna, kotły węglowe zastąpią pompy ciepła. Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 29-03-2024.

Translate