Komfortowe warunki dla uczniów i oszczędności dla gminy. Rozpoczynamy realizację projektu „Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko” w ramach funduszy norweskich.

Published by admin on

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, czyli uzyskanie oszczędności energii, a tym samym niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem latem.  Można to osiągnąć m.in. przez dodatkowe ocieplenie budynku oraz usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody. 

Termomodernizacja szkół podstawowych w Babkach Oleckich, Judzikach, Gąskach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku, Szkoły Podstawowej nr 2 w Olecku, Szkoły Podstawowej nr 3 w Olecku jest jedną z największych inwestycji, do realizacji których Gmina Olecko właśnie przystępuje. 

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez Gminę Olecko ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Energia odnawialna, efektywność energetyczną, bezpieczeństwo energetyczne. Łączna wartość planowanych inwestycji sięga blisko 7,5 mln złotych z czego ponad 5 mln 200 tysięcy zł  stanowi dofinansowanie. 

W ramach prac termomodernizacyjnych wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplone zostaną ponadto dachy, stropy stropodachy. Zmodernizowana zostanie instalacja c.o. poprzez wymianę grzejników. 

W trzech szkołach wiejskich zaplanowano wymianę kotłów węglowych i montaż pomp ciepła.  W Szkole Podstawowej nr 1  zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna.

W każdej ze szkół przewidywana jest instalacja systemu zarządzania energią. Jego  wprowadzenie ma na celu ułatwienie realizacji zadań pro-energetycznych, czyli  zapewnienie nieprzerwanych dostaw energii i obniżenie kosztów jej zużycia.

Oprócz działań inwestycyjnych projekt przewiduje również przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej o tematyce związanej ze zmianami klimatycznymi. Odbędą się dwie konferencje, seminarium oraz działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży przede wszystkim ze szkół objętych projektem. Rezultatem projektu będzie poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych. Zakończenie projektu przewidziane jest na marzec 2024 roku.

Fundusze EOG i fundusze norweskie reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzeniu Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej ingerencji społecznej.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate